Få overblik over 160 databaser

Udforsk de danske
sundhedsdata

Hvorfor skabe overblik over

de danske sundhedsdata?

 

ADGANG TIL SUNDHEDSDATA

Stort potentiale i de danske sundhedsdata 

De danske sundhedsdata er af høj kvalitet og rummer et stort potentiale til brug i forskning og udvikling. En bedre brug af disse sundhedsdata kan bidrage til at lette overgangene mellem sektorer og optimere behandlingen af den enkelte patient. Men i dag er det svært at danne sig et overblik over, hvilke sundhedsdata der findes, hvilke data der er tilgængelige, og hvem man skal kontakte for at få adgang. Hvis vi ønsker at høste værdien af disse data, skal de blive både mere synlige og langt mere tilgængelige.

OVERBLIK OVER SUNDHEDSDATA

Skab overblik over de mange sundhedsdata

Her på siden kan du få overblik over de mange danske sundhedsdata og beskrivelser af, hvordan du kan søge om adgang til disse data. Du kan søge på specifikke sygdomsområder eller på det konkrete indhold, altså hvilke variable den enkelte database indeholder. Således får du overblik over, hvilke data der allerede er indsamlet, og hvordan du kan søge om adgang til disse data.

Læs mere her

 

Hvad gør de danske

sundhedsdata så unikke?

 

SUNDHEDSDATA

En lang tradition for at indsamle data

I Danmark har vi nogle af verdens mest omfattende og kvalitetssikrede sundhedsdata. Disse sundhedsdata bygger på en lang tradition for at registrere og indsamle data om sundhed og sygdom, som strækker sig helt tilbage til 2. verdenskrig.

CPR-REGISTERET

Et unikt CPR-register siden 1968

Disse registreringer har gjort det muligt at indsamle sundhedsdata om alle borgere igennem et helt liv. Muligheden for at samkøre disse data på tværs af databaser og registre skaber en mulighed for, at de Danske data kan anvendes til gavn for borgere, samfund og forskning.

 Læs om, hvordan de danske

sundhedsdata redder liv

CASE - EPITALET

Datadrevet sundhedsløsning for lungesyge

Læs om, hvordan manglende adgang til 

data kan bremse udviklingen i Danmark

CASE - SUCCESS CLINIC

Bedre indblik i data kan redde ældre fra lungebetændelse