Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Det Danske Tvillingeregister

DATABASENS

Primære variabler


Plasma

Serum

Urin

Variabelliste ikke tilgængelig til download

Introduktion

Det Danske Tvillingregister (DTR) indeholder data vedr. de fleste tvillinger født i Danmark i perioden 1870-2009, samt oplysninger om et antal trillinger og firlinger. Derudover rummer registret en del oplysninger om tvillingers helbred og dødsårsager og det holdes ajour ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, interviews og kliniske undersøgelser

DTR blev grundlagt i 1953, og bliver med jævne mellemrum opdateret med oplysninger fra Det Medicinske Fødselsregister, hvortil alle tvillingfødsler indberettes fra fødeafdelingerne i Danmark. Det betyder, at tvillingerne med dansk statsborgerskab født i udlandet ikke automatisk bliver registeret, men skal indberettes særskilt.

DTR får sine oplysninger om vitalstatus fra kirkebøger og Det Centrale Personregister (CPR).

Flere detaljer

Forkortelse
DTR
Type
Biobank
Formål
Videnskabelig forskning

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter tvillinger født i Danmark siden 1870, herudover et antal trillinger og firlinger. Tvillinger født af danske statsborgere uden for Danmark bliver dog ikke automatisk indberettet
Databasekategorier

Ansøgningskrav

Data i det danske tvillingregister (DTR) er tilgængelige for mange typer af videnskabelig forskning. Ønsker en forsker at få adgang til data, skal der først søges og opnås tilladelse fra DTRs videnskabelige bestyrelse, Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité.

DTRs videnskabelige bestyrelse mødes hver måned for at gennemgå projektansøgninger baseret på DTRs ressourcer og data. DTRs videnskabelige bestyrelse sætter retningslinjerne for hvert projekt i henhold til DTRs overordnede forskningsplan. For hvert forskningsprojekt udpeger den videnskabelige bestyrelse desuden en kontaktperson fra bestyrelsen, som normalt vil indgå i projektgruppen.

Forskere, der ønsker at bruge data eller udføre projekter i samarbejde med DTR, skal indsende en ansøgning med en detaljeret studieprotokol. Data vil generelt blive stillet til rådighed for forskere i anonymiseret form, men identifikationsoplysninger kan stilles til rådighed, hvis der kræves kontakt til deltagere.

Medmindre andet er aftalt er et projekts varighed ikke længere end 3 år.

Ansøgningsproces

  • Udfyld et elektronisk ansøgningsskema, inkl. en detaljeret studieprotokol og indsend den til det danske tvillingregister
  • Din ansøgning vil blive givet et referencenummer og sendt til DTRs videnskabelig bestyrelse. Du kan forvente svar fra DTR inden for 4-6 uger
  • Når projektet er godkendt af DTRs Videnskabelige bestyrelse, Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité vil du blive tildelt en kontaktperson fra DTRs videnskabelige bestyrelse, og datasættet vil være tilgængeligt på DTRs server


Lovgivning

Det Danske Tvillingeregister (DTR) administreres i overensstemmelse med behandlingen af ​​personlige data. For at sikre datasikkerheden vil datasæt normalt blive tilgængeligt via en sikker forbindelse til DTRs server ved Syddansk Universitet.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Syddansk Universitet
Kontakt dataansvarlig

Campusvej 55
5230 Odense M

Dataansvarliges website
bit.ly/syddansk-universitet
Dataadministrator
Syddansk Universitet
Kontakt dataadministrator
Kaare Christensen
T: 65 50 30 49
E: kchristensen@health.sdu.dk
Databasens website
bit.ly/det-danske-tvillingregister