Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Region Sjællands Biobank

DATABASENS

Primære variabler


Blod

Urin

Væv

 

Variabelliste ikke tilgængelig til download

Introduktion

Region Sjællands Biobank (RSjBB) indeholder biologiske samlinger fra store befolkningsundersøgelser og kliniske forskningsprojekter - herunder befolkningsundersøgelsen i Næstved (BEFUS) og Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS).

RSjBBs hovedformål er at forene forskellige samlinger af blodprøver i regionen under én biobank. Det betyder, at den enkelte forsker har mulighed for at drage nytte af prøver, som er indsamlet af andre forskere og mulighed for at forske på tværs af projekter.

RSjBB er placeret på Næstved sygehus og drives af Klinisk Biokemisk Afdeling forankret på sygehusene i Næstved, Slagelse, og Ringsted. Noget af materialet i RSjBB stammer fra før 2015, da andre biobanker er overført til RSjBB.

Flere detaljer

Forkortelse
RSjBB
Type
Biobank
Formål
Klinisk kvalitet, Videnskabelig forskning

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Regional
Population
Populationen omfatter biologiskske samlinger fra befolkningsundersøgelser og kliniske forskningsprojekter - herunder befolkningsudundersøgelsen i Næstved (BEFUS) og Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS)
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De Regionale Biobanker

Når der skal søges om adgang til data fra de Regionale biobanker er der fire krav, der skal være opfyldt for, at data kan udleveres. Der skal foreligge en godkendelse fra Videnskabsetisk komité (VEK), som ifølge dansk lovgivning er et krav ved udlevering af alt humant biologisk materiale. Derudover skal det være en offentlig ansat forsker, som tilgår data. Det er muligt for private forskere at få adgang til anonyme data. Desuden skal der foreligge en kontrakt mellem virksomhedsforsker og Biobanken, samt en godkendelse fra Datatilsynet.

Ved anmeldelse til VEK skal en række krav, ligeledes være opfyldt. Der skal udfyldes et elektronisk ansøgningsskema, hvor den fulde projektbeskrivelse skal tilføjes. Projektbeskrivelsen skal indeholde beskrivelser af de planlagte analyser, anvendte laboratorium, tidsplan, finansiering mv. Desuden skal der foreligge en begrundelse for anvendelse af sparsomt materiale samt dokumentation for, hvor prøverne opbevares under projektet.

Ansøgningsproces

  • En offentligt ansat forsker kan søge om adgang
  • Anmeld projektet til en videnskabsetisk komité (VEK)
  • Få en godkendelse fra VEK
  • Andmeld projektet til Datatilsynet
  • Få en godkendelse fra Datatilsynet
  • Forfat en kontrakt mellem forsker og biobank
  • Data udleveres

 

Lovgivning

De regionale biobanker er som offentlige myndigheder og dataansvarlige underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en sikker behandling af danskernes sundhedsdata. Herunder persondataloven, og sundhedsloven.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Sjælland
Kontakt dataansvarlig
Alleen 15
4180 Sorø
Dataansvarliges website
bit.ly/region-sjællands-biobank
Dataadministrator
Region Sjælland
Kontakt dataadministrator

Jesper Grarup
T: 70 15 50 00
E: biobank@regionsjaelland.dk

Databasens website
bit.ly/region-sjællands-biobank