Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Find sundhedsdata

Dansk Frakturdatabase

Dansk Frakturdatabase (DFDB) er en klinisk kvalitetsdatabase, der monitorerer den operative frakturbehandlig i Danmark. Frakturrelaterede operationer er blandt de mest hyppige ortopædkirurgiske ope...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER CPR-nummer | Fraktur klassifikation | Fraktur type | Frakturens Gustilo type | Komplikationer | Neurovaskulær påvirkning | Operationsdato | Operationsoplysninger | Operationsprocedure | Operationsside | Reoperation | Røntgenoplysninger

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register (DKR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data om bl.a. operationsside, revisionsalloplastik, tidligere operation i samme knæ, funktionsnivea...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Antibiotika | Antikoagulanter | Anæstesi | AP-instabilitet | CPR-nummer | Dødsdato | Fiksationsmetode | Funktionsniveau | Højde | ICD-10 diagnosekode | Knogletransplantation | Knæscore | Komplikationer | ML-instabilitet | Operationsoplysninger | Operationsside | Primær diagnose | Protesestatus | Range of Motion (ROM) | Smerter | Thromboseprofylakse

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register (DHR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis hovedformål er at forbedre patientbehandling i forbindelse med indsættelse af primær og revisions total hof...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Antibiotika | Antikoagulanter | Anæstesi | Benlængde | Caput størrelse (femur) | CPR-nummer | Dødsdato | Fiksationsmetode | Funktionsniveau | Harris Hip Score | ICD-10 diagnosekode | Knogletransplantation | Komplikationer | Køn | Operationsoplysninger | Operationsside | Primær diagnose | Protesestatus | Smerter | Thromboseprofylakse | Tidligere hofteoperation

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. behandling og operation af skulleralloplastik. DSRs formål er at udvikle kvaliteten ...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER AC-ledresektion | Aktivitetsniveau | Aktuel skade | Antibiotikaprofylakse | Biceps-temotomi | Biceps-tenodese | CPR-nummer | Cuffrekonstruktion | Follow-up data | Glenoid forankring | ICD-10 diagnosekode | Komplikationer | Operationsoplysninger | Operationsside | Protesestatus | Protesetype | Reoperation | Stem | Subakromiel dekompression | Tidligere opereret i samme skulder | Western Ontario Osteoarthritis of the Shoulder Index

Dansk Korsbåndsregister

Dansk Korsbånds Register (DKRR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder præoperative, anamnestiske og diagnostiske data samt peroperative data. Hovedformål med DKRR er at forb...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER ACL løshed | Aktivitetsniveau | Aktuel skade | Antibiotikaprofylakse | Brusklæsion | CPR-nummer | Fiksationsmetode | Follow-up data | Graftvalg | Komplikationer | Medial løshed | Menisklæsion | Operationsoplysninger | Operationsside | Pivot Shift | Posterolateral løshed | Reoperation | Thromboseprofylakse | Tidligere opereret i samme knæ

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud er en tværfaglig landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. patienter indlagt og opereret for hoftenært lårbensbrud på d...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER BMI | Boligform | Charlson komorbiditetsindex | Civilstand | CPR-nummer | Diagnose | Frakturoplysninger | ICD-10 diagnosekode | Indlæggelse/udskrivelse | Operationsoplysninger | Patienttype | Procedurekode | The Cumulated Ambulation score (CAS) | Vitalstatus

Nordisk Database for Sjældne Sygdomme

Nordisk database for sjældne sygdomme (RareDis) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. udviklingen i behandlingen over tid for patienter med sjældne diagnoser herunder også sjæl...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Arvegang | CPR-nummer | Fødselslængde | Fødselsvægt | Gestationsalder | ICD-10 diagnosekode | Klinisk verificering | Molekylær genetisk verificering | OMIN klassifikation | Patologisk verificering | Subdiagnose