Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Find sundhedsdata

Database for Astma i Danmark

Databasen for Astma i Danmark er en ny landsdækkende kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger vedr. behandlingen af børn og voksne med astma, uanset om disse personer er i behandling i sygehus...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER Alder | CPR-nummer | Diagnose | FEV1 | FVC-værdi | Fødselsdato | Køn | Procedurekode

National Database for Søvnapnø

National Database for Søvnapnø (NDOSA) er en national klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. søvnapnø og fedmerelateret hypoventilation i Danmark. Formålet med NDOSA er at dokumentere...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER AHI værdi | Apnø diagnose | Behandling | Behandling | Behandlingsindikation | CPAP compliance værdi | Diagnostiske tests | Epworth Sleepiness Scale (ESS) måling | Komorbiditet | Køn | Oximetry | Oxygen desaturation index (ODI) værdi | Polysomnography

Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) er en landsdækkende kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger om undersøgelser og behandlinger af både ambulante og indlagte KOL-patien...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER 30-dages mortalitet | Behandling | Behandling med corticosteorid | Behandling med LAMA/LABA | BMI | Diagnose | Dyspnø | FEV1 | Genindlæggelse | ICD-10 diagnosekode | Inhaleringsbehandling | Lungefunktion | Non-invasiv Ventilation | Opfordret til rygestop | Rehabilitering | Rygning

Dansk Lungecancer Register

Dansk Lungecancer Register (DLCR) er en national klinisk database, der indsamler data om patienter, der behandles for cancer i lungerne (lungecancer). Databasen åbner mulighed for at dokumentere de...
DATAANSVARLIG Region Syddanmark
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Cancerdiagnose | Charlson komorbiditetsindex | CPR-nummer | Diagnose | European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) score | Funktionsniveau | Histologisk klassifikation | Kemoterapi | Komorbiditet | Komplikationer | Køn | Lungefunktion | Onkologisk behandling | Operationsoplysninger | Patient-Reported Outcome measures | Quality of life | Radiologisk behandling | Stadie | Symptomer | TNM klassifikation | Tumoroplysninger | Vital status

Copenhagen Prospective Studies on Astma in Childhood

COPSAC er en forskningsenhed under Dansk Børne Astma Center. Formålet med COPSAC er at forstå årsagen til astma, eksem og allergi hos mindre børn og at oversætte det til klinisk praksis for at forb...
DATAANSVARLIG Den Selvejende Institution - Dansk BørneAstma Center (DSI-DBAC) / Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC)
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Apgar Score | Blod | Boligtype | DNA | Fecal | Forældres alder ved fødsel | Forældres og søskendes diagnoser | Forældres uddannelse | Fysisk aktivitet | Fødselssted og årstid | Fødselstype (way of delivery) | Gestationsalder | Hovedomkreds | Hovedomkreds ved fødsel | Husdyr | Hustandsindkomst | Højde | Infektionsrisiko | Komplikationer under graviditet | Kost | Køn | Luftkvalitet | Lungefunktion | Længde ved fødsel | Maveomkreds | Medicin | Mononukleære celler | Morens beskæftigelse | Mother’s Medication (3rd trimester) | Mother’s Physical Exercise (3rd trimester) | Mother’s Smoking and Alcohol Consumption (3rd trimester) | Nasal eosinophilia | Søskende | Urin | Vejrtrækningsproblemer | Vægt | Vægt ved fødsel

Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

Registeret for Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) indeholder data vedr. sygdomsforekomster og nye sygdomstilfælde for følgende udvalgte kroniske sygdomme: Astma, Demens, K...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Kommune | Køn | Region | Sygdomsforekomst