Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Find sundhedsdata

Dansk Urogynækologisk Database

Dansk Urogynækologisk Database (DugaBase) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger vedr. læge- og patientrapporterede kvalitetsmål før og efter operation. Formålet ...
DATAANSVARLIG Region Syddanmark
PRIMÆRE VARIABLER Aktionsdiagnose | Alkoholforbrug | ASA Physical Status Classification System | Bindevejningstest | BMI | Bulking behandling | Cystometrisk kapacitet | Detrusor tryk | Implantant/mesh behandling | Indgreb | Kejsersnit | Knibekraft | Køn | Nedsynkningssymptomer | Operationsoplysninger | POP-Q måling | Procedurekode | Produktbeskrivelser | Rygning | Slynge behandling | Stress test | Suspension behandling | Urininkontinens | Vægt

Dansk Brystkræft Database

Danish Breast Cancer Cooperative Group/Dansk Brystkræft Database (DBCG) indeholder data indsamlet siden 1978 vedr. demografi, diagnostik, behandling og opfølgning af brystkræft. Databasen er senere...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Andre maligne sygdomme | Anti-HER2-terapi | Bilateral brystcancer | CPR-nummer | Diagnose | Endokrin terapi | ER-status | HER-status | Kemoterapi | Komorbiditet | Kontralateral brystcancer | Menopausestatus | Metastaser | Operationsoplysninger | Radiologisk behandling | Sygdomstilbagefald | Tidligere malign sygdom | Tumorstørrelse

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) er en landsdækkende database, som indeholder data vedr. behandling af nyfødte med gestationsalder (GA) > 22+, og i neonatalperioden defineret som indtil 44...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER Amning | Behandlende sygehus/afdeling | CPR-nummer | Diagnose | Fødselsdato | Gestationsalder | Hud-til-hud kontakt | Indlæggelse/udskrivelse | Levende/dødfødt | Vægt

Dansk Gynækologisk Cancer Database

Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD) er en landsdækkende multidisciplinær klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data fra indberetninger fra gynækologer, patologer, onkologer og sygeplejers...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alkoholforbrug | Behandling | BMI | Cancerdiagnose | Cancerspredning | CPR-nummer | Ernæringsstatus | Gynækologisk historie | Højde | International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) stage | Komorbiditet | Metastaser | Mobilisering | Operationsoplysninger | Prædisponerende faktorer | Præoperative fysiske fund | Resektion | Risk of malignancy index (RMI) | Rygning | Smertescore | Tumorlokalisation | Tumoroplysninger | Tumorstørrelse | Vital status | Vægt | WHO Performance Status Score

IVF-registeret

IVF-registeret (IVF) indeholder oplysninger om fertilitetsbehandlinger udført på offentlige- og private fertilitetsklinikker i Danmark. Indberetningerne omfatter oplysninger om årsag til barnløshed...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Befrugtningsmetode | Graviditet | Modtagelse af donorsæd | Modtagelse af donoræg | Stimulation | Ægoplægning af friske æg eller nedfrysning | Ægoplægning af optøgede æg | Ægudtagning | Årsag til barnløshed

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database (DHHD) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger om patientforløb, hvor den kvindelige patient har fået bortopereret livmoderen (hyster...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alkohol forbrug | Antibiotika | Antithrombotisk behandling | CPR-nummer | Højde | Indikation | Intraoperativ blødning | Komorbiditet | Komplikationer | Livmoderens vægt | Menopausestatus | Operationsoplysninger | Operationsteknikker | Rygning | SKS operationskode | Supplerende operation | Vægt

Familieambulatorier

De fem regionale familieambulatorier tilbyder behandlingstilbud til gravide og småbørnsfamilier med misbrugsproblemer. Formålet med familieambulatorierne er at understøtte den specialiserede svang...
DATAANSVARLIG Danske Regioner
PRIMÆRE VARIABLER Graviditet | Misbrug | Psykiatrisk sygdom

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger fra analyser af celleprøver fra livmoderhalsen. Celleprøver, ...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Bopælskommune | Cancerdiagnose | CPR-nummer | Diagnose | HPV Test efter ASCUS diagnose | Vital status

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening (DKMS) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger fra mammografiscreeninger af danske kvinder. Formålet med DKMS er at...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER Cancerdiagnose | Cancerdiagnose | CPR-nummer | Identificeret cancer | Lymfeknudestatus | Region | Screeningsdato | Screeningsresultat | Tumorstørrelse