Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Find sundhedsdata

Organdonationsdatabasen

Organdonationsdatabasen (ODD) er en national klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. alle patienter, der dør på en intensivafdeling. Formålet med ODD er at overvåge og forbedre kvalite...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER Afslag | Donorer

Dansk Anæstesi Database

Dansk Anæstesi Database (DAD) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger om patientforløbet i den perioperative fase, dvs. fra den indledende samtale med patienten in...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Alkohol forbrug | Anæstesi | BMI | Civilstand | CPR-nummer | Dato for ydelse | Dødsdato | Evt. årsag til afbrudt anæstesi | Højde | Kropstemperatur | Kvalmeniveau | Køn | Postoperativt forløb | Procedurekode | Rygning | Smerteniveau | Tid i anæstesi | Vægt

Stomidatabasen

Stomidatabasen i Region Hovedstaden er en regional klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. indsatsen for patienter opereret med stomi i Region Hovedstaden. Formålet er at danne grund...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Behandlende sygehus/afdeling | BMI | CPR-nummer | Diagnose | Køn | Operationsoplysninger | Permanent/temporær stomi | Postoperativt forløb | Stomitype

Dansk Frakturdatabase

Dansk Frakturdatabase (DFDB) er en klinisk kvalitetsdatabase, der monitorerer den operative frakturbehandlig i Danmark. Frakturrelaterede operationer er blandt de mest hyppige ortopædkirurgiske ope...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER CPR-nummer | Fraktur klassifikation | Fraktur type | Frakturens Gustilo type | Komplikationer | Neurovaskulær påvirkning | Operationsdato | Operationsoplysninger | Operationsprocedure | Operationsside | Reoperation | Røntgenoplysninger

Akut Kirurgi Databasen

Akut Kirurgi Databasen (AKD) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, der indeholder oplysninger om sygdomsområderne: (1) akut blødende ulcus og (2) perforeret ulcus. Databasen blev etableret...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alkoholforbrug | Anden kronisk sygdom | ASA Physical Status Classification System | Blodtryk | Blødnings-/perforationstype | Bopælskommune | CPR-nummer | Dødsårsag | Fornavn(e) | Fødselsdag | Højde | Køn | Puls | Rygning | Status (død/levende) | Ulcusrelateret medicinforbrug | Vægt

Dansk Fedmekirurgi Register

Dansk Fedmekirurgiregister (DFR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger om patienter, der får foretaget fedmekirurgiske indgreb i Danmark, uanset om der er tale o...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER Afdeling /klinik | Arbejdsstatus | ASA Physical Status Classification System | Astma/KOL | CPR-nummer | Depression | Diabetes | Dyslipidæmi | Follow-up data | Fornavn(e) | Gastroøsofageal refluks | Hoftemål | Hypertension | Højde | Komorbiditet | Ledsmerter | Lækager | Moorehead livskvalitetsmåling | Obstruktiv søvnapnø | Operationsforløb | Operationsoplysninger | Operationsprocedure | Operationssted | Polycystisk Ovarie Syndrom | Rygning | Taljemål | Vægt

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register (DKR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data om bl.a. operationsside, revisionsalloplastik, tidligere operation i samme knæ, funktionsnivea...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Antibiotika | Antikoagulanter | Anæstesi | AP-instabilitet | CPR-nummer | Dødsdato | Fiksationsmetode | Funktionsniveau | Højde | ICD-10 diagnosekode | Knogletransplantation | Knæscore | Komplikationer | ML-instabilitet | Operationsoplysninger | Operationsside | Primær diagnose | Protesestatus | Range of Motion (ROM) | Smerter | Thromboseprofylakse

Dansk Hjerteregister

Dansk Hjerteregister (DHR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder medicinske og administrative data om patienter over 15 år, der er henvist til invasive kardiologiske procedu...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Akut/elektiv | Alder | Antal behandlede arterier | Antal behandlede læsioner | Behandlende sygehus/afdeling | BMI | Bopælskommune | Civilstand | Coronary Artery Disease (CAD) sværhedsgrad | CPR-nummer | European System for Cardiac Operative Risk Evaluation (euroSCORE) | Højde | Komorbiditet | Køn | Operations oplysninger | Procedurekoder | Rygning | Status (død/levende) | Tidligere hjerteoperation | Valvular operation | Vital status | Vægt

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register (DHR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis hovedformål er at forbedre patientbehandling i forbindelse med indsættelse af primær og revisions total hof...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Antibiotika | Antikoagulanter | Anæstesi | Benlængde | Caput størrelse (femur) | CPR-nummer | Dødsdato | Fiksationsmetode | Funktionsniveau | Harris Hip Score | ICD-10 diagnosekode | Knogletransplantation | Komplikationer | Køn | Operationsoplysninger | Operationsside | Primær diagnose | Protesestatus | Smerter | Thromboseprofylakse | Tidligere hofteoperation

Dansk Herniedatabase

Dansk Herniedatabase (DHD) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysinger om brokoperationer (lyskebrok, arbrok, navlebrok samt andre former for bugvægsbrok) på patienter ...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Akut/elektiv | Alder | Anæstesi | Civilstand | CPR-nummer | EHS (European Hernia Classification) score | Hernie oplysninger | Implantant/mesh behandling | Komorbiditet | Køn | Operationsoplysninger | Primært indgreb | Procedurekode | Re-operation

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. behandling og operation af skulleralloplastik. DSRs formål er at udvikle kvaliteten ...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER AC-ledresektion | Aktivitetsniveau | Aktuel skade | Antibiotikaprofylakse | Biceps-temotomi | Biceps-tenodese | CPR-nummer | Cuffrekonstruktion | Follow-up data | Glenoid forankring | ICD-10 diagnosekode | Komplikationer | Operationsoplysninger | Operationsside | Protesestatus | Protesetype | Reoperation | Stem | Subakromiel dekompression | Tidligere opereret i samme skulder | Western Ontario Osteoarthritis of the Shoulder Index

Dansk Korsbåndsregister

Dansk Korsbånds Register (DKRR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder præoperative, anamnestiske og diagnostiske data samt peroperative data. Hovedformål med DKRR er at forb...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER ACL løshed | Aktivitetsniveau | Aktuel skade | Antibiotikaprofylakse | Brusklæsion | CPR-nummer | Fiksationsmetode | Follow-up data | Graftvalg | Komplikationer | Medial løshed | Menisklæsion | Operationsoplysninger | Operationsside | Pivot Shift | Posterolateral løshed | Reoperation | Thromboseprofylakse | Tidligere opereret i samme knæ

Landsregistret Karbase

Landsregisteret Karbase (KAR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger om alle karkirurgiske operationer i Danmark. Formålet med KAR er sundhedsfaglig kvalitetssikr...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Alkoholforbrug | Amputation | Aneutisme oplysninger | Anæstesi | ASA Physical Status Classification System | Behandlende sygehus/afdeling | Behandlingsindikation | Blodtryk | BMI | Carotis operation | CPR-nummer | Dødsdato | Dødsårsag | Ekstremitetsstatus | Højde | ICD-10 diagnosekode | Komorbiditet | Komplikationer | Køn | Modified Ranking Scalen score | Operationsoplysninger | Perifert blodtryk | Rygning | Stenosegrad | Tidligere Karkirurgi | Undersøgelsesmetode | Vital status | Vægt

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) indeholder data om indgangs- og udgangsoplysninger på alle patienter med terminalt nyresvigt, forløbsdata samt ERA-EDTA biokemiske kvalitetsindikator...
DATAANSVARLIG Region Syddanmark
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Behandling | Charlson komorbiditetsindex | CPR-nummer | Dato for første konsultation | Diagnose | Donoroplysninger | Dødsdato | Dødsårsag | EDTA -koder i dialyse- eller transplantationsforløb | Fornavn(e) | ICD-10 diagnosekode | Køn | Laboratoriedata | Transplantation

Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme

Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger om patientforløb med patienter med inflammatoriske tarmsygdomm...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER

Alder | Biologisk behandling | Bivirkninger | Diagnose | HBI score | Højde | Køn | Medicin | Paediatric Ulcerative Colitis Activity Index | Patient Simple Clinical Colitis Activity Index | Pediatric Crohn's Disease Activity Index

Sværhedsgrad af symptomer | The Global Assessment of Functioning | Vægt |

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database (DHHD) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger om patientforløb, hvor den kvindelige patient har fået bortopereret livmoderen (hyster...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alkohol forbrug | Antibiotika | Antithrombotisk behandling | CPR-nummer | Højde | Indikation | Intraoperativ blødning | Komorbiditet | Komplikationer | Livmoderens vægt | Menopausestatus | Operationsoplysninger | Operationsteknikker | Rygning | SKS operationskode | Supplerende operation | Vægt

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud er en tværfaglig landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. patienter indlagt og opereret for hoftenært lårbensbrud på d...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER BMI | Boligform | Charlson komorbiditetsindex | Civilstand | CPR-nummer | Diagnose | Frakturoplysninger | ICD-10 diagnosekode | Indlæggelse/udskrivelse | Operationsoplysninger | Patienttype | Procedurekode | The Cumulated Ambulation score (CAS) | Vitalstatus

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro-Onkologisk Register (DNOR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase som indeholder oplysninger om primære hjernetumorer hos voksne i Danmark. Hovedformålet med databasen er at inds...
DATAANSVARLIG Region Syddanmark
PRIMÆRE VARIABLER Bopælskommune | CPR-nummer | Cytostatika Regime | Epileptisk anfald | Hovedpine | ICD-10 diagnosekode | Kemoterapi | Kognitiv påvirkning | MRI-karakteristik | Operationsoplysninger | Stråleoplysninger | Tumorlokalisation | Tumoroplysninger | Tumorstørrelse | Udfalssymptom