Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Find sundhedsdata

Vævsanvendelsesregisteret

Vævsanvendelsesregisteret (VAR) indeholder information om personer, der har valgt, at deres blod- og vævsprøver udelukkende må bruges til egen behandling. Formålet med VAR er dermed at registrere, ...
DATAANSVARLIG Sundhedsstyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER CPR-nummer | Dato for registrering i registeret

Livstestamenteregisteret

Livstestamenteregisteret er et elektronisk register, som registrerer, hvilke borgere der ikke ønsker livsforlængende behandling, hvis denne er døende, og der ikke er chance for, at det ændrer sig. ...
DATAANSVARLIG Sundheds- og Ældreministeriet
PRIMÆRE VARIABLER CPR-nummer | Oprettet livstestamente

Det Danske Vaccinationsregister

Det Danske Vaccinationsregister (DDV) er en elektronisk løsning, der giver sundhedspersonale og borgere adgang til information om vaccinationer. DDV indeholder data vedr. vaccinationer indberettet ...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER CPR-nummer | Vacciner

Fælles Medicinkort

Fælles Medicinkort (FMK) er en central database hos Sundheddatastyrelsen, som indeholder oplysninger om danske borgeres elektroniske recepter og udleverede receptpligtige lægemidler igennem de sene...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER CPR-nummer | Medicin | Vaccinationer

Danske medicinpriser

Medicinpriser.dk er et elektronisk opslagsværk, som indeholder oplysninger om priser på medicin og tilskudsydelser på de enkelte lægemidler. Derudover er det muligt at få oplysninger om lægemidle...
DATAANSVARLIG Lægemiddelstyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER ATC-koder | Dosering | Dosisdispensering | Indikationer | Klausulering | Opbevaringsbetingelser | Pakning | Priser | Substitutionsmuligheder | Sygesikringstilskud | Tilskudsintervaller | Udgåede navne | Udleverings-koder | Varetekster

Ventetider for udvalgte behandlinger og operationer

Ventetider for udvalgte behandlinger og operationer er en opgørelse over de forventede ventetider for en række behandlinger og operationer på offentlige sygehuse og privathospitaler i Danmark. Form...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Ventetid

Medicinkombination

Medicinkombination.dk er et elektronisk opslagsværk, som indeholder oplysninger om, hvilke indholdsstoffer der indgår i forskellige slags medicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler sa...
DATAANSVARLIG Lægemiddelstyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Navn på indholdsstof | Navn på præparat

Hospital-Acquired Infections databasen

Hospital-Acquired Infections databasen (HAIBA) indeholder data vedr. forekomsten af sygehuserhvervede bakteriæmier (bakterier i blodet), tarminfektioner med Clostridium difficile, urinvejsinfektion...
DATAANSVARLIG Statens Serum Institut
PRIMÆRE VARIABLER Bakteriæmi | Clostridium difficile | Infektion hoftealloplastik | Infektion knæalloplastik | Urinvejsinfektioner

Interaktive bivirkningsoversigter

De interaktive bivirkningsoversigter er et webbaseret redskab, som giver mulighed for at trække data på, hvilke formodede bivirkninger der er indberettet i Danmark for en bestemt type medicin forde...
DATAANSVARLIG Sundhedsstyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Bivirkninger | Medicin

Registreringsordning for alternative behandlere

Registreringsordning for alternative behandlere (RAB) indeholder oplysninger om, hvilke foreninger, der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at registrere alternative behandlere. Formå...
DATAANSVARLIG
PRIMÆRE VARIABLER Godkendte foreninger

Monitorering af Pakkeforløb på Kræftområdet

Monitorering af Pakkeforløb på Kræftområdet er en opgørelse fortaget af Sundhedsdatastyrelsen, der viser om de anbefalede forløbstider for kræftområdet bliver fulgt. Monitoreringerne er baseret på ...
DATAANSVARLIG Danske Regioner
PRIMÆRE VARIABLER Diagnose be- eller afkræftet | Forløbsperiode | Henvisningsperiode | Samlet tid til behandling | Udredningsperiode

Registrering og overvågning af bivirkninger

Bivirkningsdatabasen indeholder data vedr. alle indberettede formodede bivirkninger, både indberetninger fra sundhedsfagligt personale, patienter og pårørende. Formålet med databasen er at overvåge...
DATAANSVARLIG Sundhedsstyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Batchnummer | Bivirkningen | Indberetters arbejdssted | Indberetters navn | Lægemiddelinformationer | Obduktion | Oplysninger om dødsfald | Patientens alder | Patientens cpr-nummer | Patientens fødselsdato | Patientens initialer | Patientens køn | Produktnavn | Tidligere medicineringer