Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Find sundhedsdata

Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister

Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister (PCR) indeholder data om alle psykiatriske indlæggelser fra 1969 og frem. Fra 1995 er der ydermere data om ambulante kontakter og skadestuebesøg, inklus...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER CPR-nummer | Diagnoser | Henvisningsmåde | Hospital | Indlæggelse/udskrivning | Indlæggelsesdato | Patienttype | Udskrivningsdato

Dansk Depressionsdatabase

Dansk Depressions Database (DDD) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data om patienter, der enten er indlagt eller i ambulant kontakt med hospitalspsykiatrien. DDD har til...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER Behandlende sygehus/afdeling | CPR-nummer | Diagnose | Død indenfor 30 dage efter udskrivelse | Død under indlæggelse | Genindlæggelse | Hamilton score | Selvmordsrisiko

Den Nationale Skizofrenidatabase

Dansk Nationale Skizofrenidatabase er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som inderholder data vedr. indlagte og ambulante patienter med skizofreni. Formålet med databasen er at monitorere ...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Behandling med psykofarmaka | Bivirkninger til psykofarmaka | Blod lipider | Blodsukker | Blodtryk | BMI | CPR-nummer | Duration of Untreated Psychosis (DUP) | GAF score | HbA1c | Selvmordsrisiko | Talje omkreds | Vital status

Register over anvendelse af Tvang i Psykiatrien

Register over anvendelse af tvang i psykiatrien (TIP) indeholder oplysninger om tvang anvendt over for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger. Det centrale i TIP er oplysninger om de specifik...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Aflåsning af patientens stuedør | CPR-nummer | Fiksering og fysisk magtanvendelse | Frihedsberøvelser | Opfølgning efter udskrivning | Tvangsbehandlinger

Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

Registeret for Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) indeholder data vedr. sygdomsforekomster og nye sygdomstilfælde for følgende udvalgte kroniske sygdomme: Astma, Demens, K...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Kommune | Køn | Region | Sygdomsforekomst

Nordisk Database for Sjældne Sygdomme

Nordisk database for sjældne sygdomme (RareDis) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. udviklingen i behandlingen over tid for patienter med sjældne diagnoser herunder også sjæl...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Arvegang | CPR-nummer | Fødselslængde | Fødselsvægt | Gestationsalder | ICD-10 diagnosekode | Klinisk verificering | Molekylær genetisk verificering | OMIN klassifikation | Patologisk verificering | Subdiagnose