Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Find sundhedsdata

Ablation.dk - Klinisk Database

Ablation.dk er en landsdækkende database, som indeholder data vedr. kateterbaseret ablation af hjerterytmeforstyrrelser i Danmark. Formålet med Ablation.dk er at kvalitetssikre ablationsbehandling ...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Chads Score | CPR-nummer | EHRA Score | Komorbiditeter | Komplikationer | Køn | Synptomer | Tidligere ablateret

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister (DAP) er en tværfaglig landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål at forbedre kvaliteten af behandlingen af patienter med akut apopleksi og transitorisk isk...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alkohol forbrug | Anæstesi | Behandling | Blodtryksmåling | Boligform | Civilstand | CPR-Nummer | CT-scanning | Dødsårsag | Ergoterapeutisk vurdering | Ernæringsvurdering | Fysioterapeutisk vurdering | Fødselsdato | Højde | Indlæggelse/udskrivelse | Komorbiditet | Køn | Modified Rankin Scale Score | MR-scanning | NIH Stroke scale/score (NIHSS) | Rygning | Scandinavian Stroke Scale (SSS) score | Screening for dysfagi | Trombe placering | Type af apopleksi | Vægt

Database for Atrieflimren

Databasen Atrieflimren i Danmark (AFDK) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. patienter med atrieflimren fra alle sygehuse samt almen praksis i Danmark. Formålet med AFDK er at...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland

Dansk Hjertesvigt Database

Dansk Hjertesvigts Database (DHD) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger om førstegangsregistrerede patienter med hjertesvigt, som enten er diagnosticeret, under indlæggelse el...
DATAANSVARLIG Danske Regioner
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Alkoholforbrug | Behandling | CPR-nummer | Diabetes | Diagnose | Ekkokardiografi | Hospitalskontakt (in- or outpatient) | Hypertension | KOL | Komorbiditet | Køn | Myokardieinfarkt | New York Heart Association (NYHA) klassifikation | Patientuddannelse | Rygning

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. registrering af hjerterehabilitering i form af de ydelser der gives ved hjerterehabiliteringsaf...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER Beskæftigelse | Betablokadebehandling | Blodtryk | Civilstand | CPR-nummer | Deltagelse i hjerterehabilitering | Diætbehandling | Kolesterol | LVEF måling | Primær diagnose | Rygning | Screening for depression | Screening for Diabetes Mellitus | Statinbehandling | Trombocythæmmende behandling

Dansk Hjerteregister

Dansk Hjerteregister (DHR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder medicinske og administrative data om patienter over 15 år, der er henvist til invasive kardiologiske procedu...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Akut/elektiv | Alder | Antal behandlede arterier | Antal behandlede læsioner | Behandlende sygehus/afdeling | BMI | Bopælskommune | Civilstand | Coronary Artery Disease (CAD) sværhedsgrad | CPR-nummer | European System for Cardiac Operative Risk Evaluation (euroSCORE) | Højde | Komorbiditet | Køn | Operations oplysninger | Procedurekoder | Rygning | Status (død/levende) | Tidligere hjerteoperation | Valvular operation | Vital status | Vægt

Landsregistret Karbase

Landsregisteret Karbase (KAR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger om alle karkirurgiske operationer i Danmark. Formålet med KAR er sundhedsfaglig kvalitetssikr...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Alkoholforbrug | Amputation | Aneutisme oplysninger | Anæstesi | ASA Physical Status Classification System | Behandlende sygehus/afdeling | Behandlingsindikation | Blodtryk | BMI | Carotis operation | CPR-nummer | Dødsdato | Dødsårsag | Ekstremitetsstatus | Højde | ICD-10 diagnosekode | Komorbiditet | Komplikationer | Køn | Modified Ranking Scalen score | Operationsoplysninger | Perifert blodtryk | Rygning | Stenosegrad | Tidligere Karkirurgi | Undersøgelsesmetode | Vital status | Vægt

Registrering af hjertestop på hospital

Registrering af hjertestop på hospital (DANARREST) er en klinisk kvalitetsdatabase, der indeholder oplysninger om hjertestopbehandlingen på danske hospitaler. I DANARREST registreres alle hjertesto...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Behandlende sygehus/afdeling | Bevidnet hjertestop | Charlson komorbiditetsindex | CPR-nummer | Dato for hjertestop | Fødselsdag | Hjerterytme analyse | Indstilling af genoplivning | Klininsk hjertestop | Køn | Medicin | Procedurekode | Årsag til hjertestop