Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Find sundhedsdata

Det Danske Tvillingeregister

Det Danske Tvillingregister (DTR) indeholder data vedr. de fleste tvillinger født i Danmark i perioden 1870-2009, samt oplysninger om et antal trillinger og firlinger. Derudover rummer registret en...
DATAANSVARLIG Syddansk Universitet
PRIMÆRE VARIABLER Plasma | Serum | Urin

OPEN Biobank

Open Biobank (Open) er forankret på Syddansk Universitet, og indeholder biologisk materiale fra forskellige projekter. OPENs formål er at øge og styrke klinisk forskning i Region Syddanmark og ved ...
DATAANSVARLIG Region Syddanmark
PRIMÆRE VARIABLER Blod | Plasma | Serum

Det Danske Bloddonorstudie

Det Danske Bloddonorstudie (DBDS) er et forskningsprojekt, som indeholder data, der dels består af blodprøver og dels af oplysninger fra spørgeskemaer, som alle deltagere bliver bedt om at udfylde....
DATAANSVARLIG Danske Regioner
PRIMÆRE VARIABLER Blod

Region Hovedstadens Biobank

Region Hovedstadens biobank (Copenhagen Hospital Biobank, RHB) er en forskningsbank, som indeholder rester fra blodprøver, der bliver taget fra indlagte og ambulante patienter på hospitaler i Regi...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Blod

Landsregisteret for Patologi

Landsregisteret for Patologi (LRP) er et nationalt register, der indeholder detaljerede oplysninger om alle undersøgelser af vævs- og celleprøver foretaget i sygehusvæsenet og i primærsektoren i Da...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER CPR-nummer | Det undersøgtes materiale type | Diagnose | Materialetype | Moderens CPR-nummer | Udførende instans, afdeling og/eller patolog | Undersøgelsesmetoder | Undersøgelsesprocedurer

Danmarks Nationale Biobank

Danmarks Nationale Biobank (DNB) indbefatter 3 projekter: - Det Nationale Biobankregister, som giver et samlet overblik over biologiske materialer fra deltagende danske biobansker. på nuværende tid...
DATAANSVARLIG Statens Serum Institut
PRIMÆRE VARIABLER Prøvetyper | Prøvetagningstidspunkt | Lagringstemperatur | Volumen

Det Nationale Biobankregister

Det Nationale biobankregister (NBR) høre under Danmarks Nationale Biobank (DNB). NBR har til formål at skabe overblik over biobanker i Danmark, hvor der i alt er inkluderet over 25 millioner biolog...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Blodkoagel | Brystmælk | Buffy Coat | DNA | DNA fra fæces | Filterpapir blodprøver (Bl.a. PKU-kort) | Fostervand | Fuldblod | Navlestrengsblod | Perifert blod mononukleære celler (PBMC) | Plasma | Proteiner fra filterpapir blodprøver | Serum | Spinalvæske | Spyt | Urin

Region Sjællands Biobank

Region Sjællands Biobank (RSjBB) indeholder biologiske samlinger fra store befolkningsundersøgelser og kliniske forskningsprojekter - herunder befolkningsundersøgelsen i Næstved (BEFUS) og Lolland-...
DATAANSVARLIG Region Sjælland
PRIMÆRE VARIABLER Blod | Urin | Væv

Dansk Reuma Biobank

Dansk Reuma Biobank (DRB) indeholder biologisk materiale omfattende blod- og vævsprøver fra tusindvis af danske patienter med inflammatoriske gigtsygdomme. Målet med DRB er skræddersyet medicinsk b...
DATAANSVARLIG Gigtforeningen
PRIMÆRE VARIABLER Blod | Væv

Dansk CancerBiobank

Dansk CancerBiobank (DCB) er et nationalt samarbejde mellem afdelinger, der håndterer blod- og vævsprøver fra kræftpatienter, og indeholder data vedr. disse prøver. DCBs primære formål er at forbe...
DATAANSVARLIG Danske Regioner

Dansk Center for strategisk forskning i type 2 diabetes

DD2 er et forskningsprojekt, som indeholder data vedr. type 2 diabetespatienter. Data består af blod- og urinprøver samt patientudfyldte spørgeskemaer. Formålet med DD2 er at normalisere stofskift...
DATAANSVARLIG Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes
PRIMÆRE VARIABLER Alkohol | Blodprøve | CPR-nummer | Diabetes debutår | Familiær diabetes | Fysisk aktivitet | Hofte-talje ratio | Hvilepuls | Højde | Urinprøve | Vægt

Kost, kræft og helbred

Kræftens Bekæmpelses biobank blev oprettet i 1993 i forbindelse med undersøgelsen ”Kost, kræft og helbred”, og er en af de største danske befolkningsundersøgelser til dato. Datasamlingen indeholder...
DATAANSVARLIG Kræftens Bekæmpelse
PRIMÆRE VARIABLER Kost | Kræft | Livsstil