Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Find sundhedsdata

Børnedatabasen

Børnedatabasen (BDB) indeholder data om nyfødtes eksponering for tobaksrøg i hjemmet, og hvor længe spædbørn bliver ammet i Danmark. BDB indeholder også information om danske børns højde og vægt. ...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Barnets alder | Barnets højde | Barnets køn | Barnets vægt | Bopælskommune | CPR-nummer | Eksponering for tobaksrøg i hjemmet | Varighed af fuld amning

ADHD Databasen

ADHD Databasen (ADHD) er en klinisk kvalitetsdatabase, hvis formål er forbedre kvaliteten i behandlingen af børn med ADHD. Databasen indeholder oplysninger om alle patienter under 18 år, der første...
DATAANSVARLIG Region Syddanmark
PRIMÆRE VARIABLER ADHD-diagnose | Barnets alder | Barnets køn

Dansk Cytogenetisk Centralregister

Dansk Cytogenetisk Centralregister (DCCR) er et landsdækkende register, som indeholder data vedr. samtlige personer, der siden 1960 har fået foretaget post- eller prænatale kromosomundersøgelser, m...
DATAANSVARLIG Aarhus Universitetshospital

Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register

Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR) indeholder data vedr. tandsundhedsforhold hos børn og unge i Danmark. Formålet med SCOR er at støtte organisations- og kvalitetsudvikling i...
DATAANSVARLIG Sundhedsstyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Beskrivelser af tænderne | CPR-nummer | Kariusangreb | Klassetrin | Kommunekode | Skolekode | Tandfejlstillinger | Tandfrembrud | Tandsygdomme | Tandtyper | Ydernummer

Opfølgningsprogram for Cerebral Parese

Cerebral Parese Opfølgningsprogram (CPOP) er en klinisk kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese eller cerebral parese lignede tilstande. Det overordnede formål med CPOP er at overvå...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Bopælskommune | Cerebral parrese diagnose | CPR-nummer | Fødselsdag | Gross Motor Function Classification System | Hofteluksation | Hofterøntgen | Manual Ability Classification System | Køn | Para-kliniske undersøgelser | Radiologisk undersøgelse

Den Neonatale Screenings Biobank

Den Neonatale Screenings Biobank (DNSB) er en biobank ved Statens Serum Institut, som opbevarer blodprøver fra langt de fleste nyfødte fra 1982 og frem. Alle nyfødte i Danmark undersøges for en ræk...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Barnets fødselsdato | Barnets navn | Blodprøver | Fødselsvægt | Moderens cpr-nummer | Moderens navn | Svangerskabets varighed

Dansk Børnecancer Register

Dansk Børnecancer Register (DBCR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger om alle børn med kræftsygdomme, samt godartede CNS-tumorer, kimcelletumorer, endokrine tu...
DATAANSVARLIG Region Midjylland
PRIMÆRE VARIABLER Andre maligne sygdomme | Bakteriæmi | Behandling | Behandling med Centralt venekateter (CVK) | Cancerdiagnose | CPR-nummer | Deltagelse i internationale studier | Diagnose | Dødsårsag | Follow-up data | Metastase lokalisation | Sygdomstilbagefald

Det Medicinske Fødselsregister

Det Medicinske Fødselsregister (MFR) indeholder data om alle fødsler i Danmark fra 1973 og frem – såvel levende fødsler som dødfødsler på danske fødesteder og fødsler i hjemmet. Data omfatter oplys...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Barnets CPR-nummer | Barnets hovedomfang ved fødslen | Barnets køn | Bopælskommune | Civilstand for forældre | Faderens CPR-nummer | Flerfoldsfødsel | Fødselslængde | Fødselsvægt | Hjemmefødsel | Indgreb før/under fødsel | Komplikationer | Levende/dødfødt | Misdannelser | Moderens CPR-nummer | Rygning | Svangerskabets længde

Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes

Dansk Register for Børne – og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. behandling og pleje for børn og unge med diabetes. Formålet med ...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Antal alvorlige hypoglykæmiske hændelser | Blodtryk | Bopælskommune | C-peptid | Etnicitet | Familiær diabetes | Hæmoglobin tal | Ketoacidose | Køn | Neuropati | Retinopati

Familieambulatorier

De fem regionale familieambulatorier tilbyder behandlingstilbud til gravide og småbørnsfamilier med misbrugsproblemer. Formålet med familieambulatorierne er at understøtte den specialiserede svang...
DATAANSVARLIG Danske Regioner
PRIMÆRE VARIABLER Graviditet | Misbrug | Psykiatrisk sygdom

Dansk Register for Unge med Erhvervet Hjerneskade

Dansk register for Unge med erhvervet hjerneskade (DRUE) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. personer i alderen 15-30 år, hvor der er mistanke om en erhvervet hjerneskade, de...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Arbejdsstatus | Behandling | Beskæftigelse | Beskæftigelse før hjerneskade | Boligform | CPR-nummer | Diagnose | Efternavn | Ergoterapeutisk vurdering | Fornavn(e) | Functional Independence Measure (FIM) score | Funktionsnedsættelse | Fødselsdag | Følgevirkninger | Genoptræningsindsats | Genoptræningsplan | Glasgow Outcome Scale (GOS) score | High Level Mobility Assessment Tool (HiMAT) | ICD-10 diagnosekode | Intervention | Kognitiv påvirkning | Komorbiditet | Køn | Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest) | Misbrug | NIH Stroke scale/score (NIHSS) | Rehabilitering | Subdiagnose | Sygemelding | Uddannelsesniveau