Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Find sundhedsdata

Landsdækkende Kvalitetsregistrering af Synshandicap

Landsdækkende Kvalitetsregistrering af Synshandicap (WebSyn) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. rehabilitering af personer med en varig øjenlidelse og en synsrest (visus, sy...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Behandlingstid | Synsrest | Ventetid | Øjenlidelse

COP-Spine

COP-Spine er en kvalitets- og forskningsdatabase, som indeholder data vedr. patienter med rygsmerter. Formålet med COP-Spine databasen er at følge patienter med rygsmerter. COP-Spine kan derved giv...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Blod | Væv

Dansk Rygdatabase

Dansk Rygdatabase (DaRD) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. henvisningsmønstre til sygehus, brug af MR, operationsrate, diagnosticering af cancer, brug af opioider, genoptræ...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Antal KNAG-procedure | Antal KNAK-procedure | Antal KNBC-procedure | Cancerdiagnose | Fødselsdag | Køn | Vitalstatus

Stofmisbrugere i behandling

Register over Stofmisbrugere i behandling (SIB) indeholder oplysninger optaget ved klientens indskrivning i behandling, hvorfor registeret er en indskrivningsstatistik. Oplysningerne vedrører en ræ...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Behandling | Boligform | Bopælskommune | Børn | Civilstand | CPR-nummer | Hovedindtægtskilde | Hovedstof | Injektion | Nationalitet | Rygning | Sidestoffer | Skole- og erhvervsuddannelse

Det Nationale Alkoholbehandlingsregister

Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB) indeholder data om personer, der er eller har været indskrevet i alkoholbehandling. NAB indeholder oplysninger optaget ved klientens indskrivning i al...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Afslutningsårsag | Behandling | Debutalder for alkoholforbrug | Oplysning om tidligere alkoholbehandling

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database (DID) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger om forekomsten og resultaterne af intensiv terapi. Formålet med DID er at vurdere, hvorvidt behandling og b...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Bopælskommune | Charlson komorbiditetsindex | CPR-Nummer | ICU mortalitet | ICU oplysninger | Intensiv behandling | Komorbiditet | Kontinuerlig renal replacement therapy (CRRT) | Køn | Patienttype | Respirator behandling | The Simplified Acute Physiology Score (SAPS) II score | Ventilationsoplysninger

Database for indberetning af injicerbar heroin og metadon

Database for indberetning af injicerbar heroin og metadon indeholder data vedr. spørgsmål om stofmisbrug, risikoadfærd, forekomst af misbrugsrelaterede fysiske og psykiske sygdomme, selvvurderet he...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Forekomst af misbrugsrelaterede fysiske og psykiske sygdomme | Risikoadfærd | Selvvurderet helbredsopfattelse | Social belastning og kriminalitet. | Stofmisbrug

Genoptraening efter Sundhedsloven § 140

Genoptræning efter SUndhedslocens § 140 (GES) indeholder oplysninger om fysio- og ergoterapeutiske ydelser (beskrevet med SKS-koder), der indgår i genoptræningsøjemed ude i kommunerne. Som en følge...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Bopælskommune | CPR-nummer | Genoptræningsydelse

Forebyggelsesregisteret

Forebyggelsesregisteret er en samling af en række nationale sundhedsregistre, samt registre over befolkningens socioøkonomiske forhold, herunder uddannelse, indkomst og erhverv. Forebyggelsesregist...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Behandling | Beskæftigelse | Boligform | Bopælskommune | Civilstand | CPR-nummer | Diagnose | Dødsårsag | Erhverv | Familietype | Fødselsdag | Fødselslængde | Herkomst | ICD-10 diagnosekode | Indkomstforhold | Indlæggelse/udskrivelse | Køn | Social ydelse | Sociale ydelser | Sygesikringsgruppe | Uddannelsesniveau | Vægt | Ydelsens art

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. registrering af hjerterehabilitering i form af de ydelser der gives ved hjerterehabiliteringsaf...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER Beskæftigelse | Betablokadebehandling | Blodtryk | Civilstand | CPR-nummer | Deltagelse i hjerterehabilitering | Diætbehandling | Kolesterol | LVEF måling | Primær diagnose | Rygning | Screening for depression | Screening for Diabetes Mellitus | Statinbehandling | Trombocythæmmende behandling

Gravid Screeningsregistret

Gravid screeningsregisteret registrerer resultater af Tripeltest screening foretaget på gravide kvinder i Danmark. Formålet med Tripletesten er at screene fosteret for alvorlige sygdomme. Tripeltes...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER AFP-koncentrationen | Beregnet risiko for Downs Syndrom | Beregnet risiko for åbne misdannelser | Gestationsalder | HCG-koncentration | Moderens højde | Moderens vægt | MoM værdier | uE3-koncentration

Database for højt specialiseret hjerneskaderehabilitering i Østdanmark

Database for højt specialiseret hjerneskaderehabilitering i Østdanmark (HSHØ) er en klinisk kvalitetdatabase, som indeholder data vedr. patienter, der henvises til Region Hovedstaden med svær ikke-...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden

Familieambulatorier

De fem regionale familieambulatorier tilbyder behandlingstilbud til gravide og småbørnsfamilier med misbrugsproblemer. Formålet med familieambulatorierne er at understøtte den specialiserede svang...
DATAANSVARLIG Danske Regioner
PRIMÆRE VARIABLER Graviditet | Misbrug | Psykiatrisk sygdom

Dansk Hovedtraume Database

Dansk Hovedtraume Database (DHD) er en tværfaglig, landsdækkende, klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. behandling og rehabilitering af børn og voksne patienter med svær traumatisk h...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Anden behandlingskrævende diagnose | Antal dage fra indlæggelse til HS-rehabilitering | Barnets hovedsprog | Boligform før traume | CPR-nummer | Ergoterapi behandling | Forældres socialgruppe | Functional Independence Measure (FIM) score | Functional Oral Intake Scale (FOIS) score | Fysioterapi behandling | Fysisk funktionsbegrænsning før traume | Glasgow Coma Scale (GCS) score | Højde | Institution før traume | Kommunikationsforstyrrelser | Køn | Mental funktionsbegrænsning før traume | Neuropsykolog behandling | RLAS score | Skadesmekanisme | Talepædagog behandling | The Early Functional Abilities (EFA) score | Uddannelse/arbejde før traume | Vægt

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger fra analyser af celleprøver fra livmoderhalsen. Celleprøver, ...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Bopælskommune | Cancerdiagnose | CPR-nummer | Diagnose | HPV Test efter ASCUS diagnose | Vital status

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening (DKMS) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger fra mammografiscreeninger af danske kvinder. Formålet med DKMS er at...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER Cancerdiagnose | Cancerdiagnose | CPR-nummer | Identificeret cancer | Lymfeknudestatus | Region | Screeningsdato | Screeningsresultat | Tumorstørrelse

Dansk Tarmkræftscreening Database

Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase (DTS) indeholder oplysninger om deltagelse, screeningsresultat, opfølgende udredning – koloskopi, koloskopisvar mv. Formålet med DTS er at kunne følge kvalitet og ...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Adenomstørrelse | Alder | CPR-nummer | Fund | Gradering | Invitation sendt | Koloskopi oplysninger | Køn | Laboratoriedata | Påmindelse | Region | Resultat | Sigmoideoskopi oplysninger | Tarmkræftstadie | Tumorlokalisation | Vital status

Dansk Register for Unge med Erhvervet Hjerneskade

Dansk register for Unge med erhvervet hjerneskade (DRUE) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. personer i alderen 15-30 år, hvor der er mistanke om en erhvervet hjerneskade, de...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Arbejdsstatus | Behandling | Beskæftigelse | Beskæftigelse før hjerneskade | Boligform | CPR-nummer | Diagnose | Efternavn | Ergoterapeutisk vurdering | Fornavn(e) | Functional Independence Measure (FIM) score | Funktionsnedsættelse | Fødselsdag | Følgevirkninger | Genoptræningsindsats | Genoptræningsplan | Glasgow Outcome Scale (GOS) score | High Level Mobility Assessment Tool (HiMAT) | ICD-10 diagnosekode | Intervention | Kognitiv påvirkning | Komorbiditet | Køn | Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest) | Misbrug | NIH Stroke scale/score (NIHSS) | Rehabilitering | Subdiagnose | Sygemelding | Uddannelsesniveau