Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Find sundhedsdata

Det Nationale Diabetesregister

Det Nationale Diabetesregister (NDR) indeholder data om de fleste personer diagnosticeret med diabetes i Danmark, hvilket gør det muligt at følge f.eks. incidens, prævalens og dødelighed over en læ...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Bopælskommune | CPR-nummer | Dato for inklusion i registeret | Dato for opfyldelse af inklusionskriterier | Dødsdato | Fødselsdato | Køn

Dansk Voksen Diabetes Database

Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) er en del af Dansk Diabetes Database. Dansk Diabetes Database indeholder tre selvstændige databaser, hvoraf DVDD registrerer kvaliteten af behandling og kontro...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER ACE score (Addenbrooke’s Cognitive Examination) | Aktuel medicinsk behandling | Albuminudskillelse | Alder | Antihypertensiv behandling | Blodsukker | Blodtryk | BMI | CPR-nummer | Diabetestype | Diabetesvarighed | Dyslipidæmi | Fodundersøgelse | HbA1c | Højde | Insulin | Kolesterol | Køn | Perorale antidiabetika | Rygning | Triglycerid | Vægt | Øjenundersøgelse

Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Den Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase) er en del af Dansk Diabetes Database. Dansk Diabetes Database indeholder tre selvstændige ...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alder | CPR-nummer | Dato for øjenscreening | Diabetestype | Efternavn | Fornavn(e) | Indikation for screening | Køn | Retina undersøgelse | Synsstyrke | Tidligere øjenkirurgi

Dansk Center for strategisk forskning i type 2 diabetes

DD2 er et forskningsprojekt, som indeholder data vedr. type 2 diabetespatienter. Data består af blod- og urinprøver samt patientudfyldte spørgeskemaer. Formålet med DD2 er at normalisere stofskift...
DATAANSVARLIG Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes
PRIMÆRE VARIABLER Alkohol | Blodprøve | CPR-nummer | Diabetes debutår | Familiær diabetes | Fysisk aktivitet | Hofte-talje ratio | Hvilepuls | Højde | Urinprøve | Vægt

Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes

Dansk Register for Børne – og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. behandling og pleje for børn og unge med diabetes. Formålet med ...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Antal alvorlige hypoglykæmiske hændelser | Blodtryk | Bopælskommune | C-peptid | Etnicitet | Familiær diabetes | Hæmoglobin tal | Ketoacidose | Køn | Neuropati | Retinopati

Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

Registeret for Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) indeholder data vedr. sygdomsforekomster og nye sygdomstilfælde for følgende udvalgte kroniske sygdomme: Astma, Demens, K...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Kommune | Køn | Region | Sygdomsforekomst