Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Find sundhedsdata

Mobilt Akut System Databasen

Mobilt Akut System Databasen (MAS) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. tilkald til akut og kritisk syge patienter indlagt på Region Hovedstadens hospitaler uafhængigt af indl...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Akuttilkald | Akut sygdomstilstand

Præhospitaldatabasen

Præhospitalsdatabasen er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. præhospitalsbehandlingen, når en borger ringer 1-1-2 for hjælp ved alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst. Formål...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER 1-1-2 opkald | Behandling

Dansk Traumeregister

Dansk Traumeregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. behandlingen af traumepatienter på danske hospitaler. Formålet med databasen er at sikre en ensartet ...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER Abbreviated Injury Scale (AIS) | Alder | Antal multitraumepatienter | Blodtryk | Charlson komorbiditetsindex | CT-skanning | Indlæggelse/udskrivelse | Intubation/respitatorbehandling | Køn | Mortalitet | Operation | Tid/dag for ankomst | traume serviceniveau | Traumemodtagelse

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase (DTDB) er en landsdækkende kvalitetssikringsdatabase, som indeholder data vedr. alle transfusioner, patientindlæggelser (også ikke blodforbrugende), laboratorieresultater...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER Bopælskommune | CPR nummer | Diagnose | Hæmoglobinmåling | Indlæggelse | Procedure

Databasen for Akutte Hospitalskontakter

Databasen for Akutte Hospitalskontakter (DAH) danner grundlag for den første nationale kvalitetsmonitorering af akutte patientforløb på danske sygehuse. Et hospitalsforløb kan bestå af en eller fle...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER Akut forløbslængde | Alder | Bopælskommune | Bopælsregion | Charlson komorbiditetsindex | Civilstand | CPR-nummer | Diagnose | FAM-patient | Fødselsdag | Henvisning | Håndledsfraktur | Indlæggelse/udskrivelse | Komorbiditet | Kontaktårsag | Koronar angiografi (KAG) | Køn | Patienttype | Perkutan koronar intervention (PCI) | Vitalstatus

Registrering af hjertestop på hospital

Registrering af hjertestop på hospital (DANARREST) er en klinisk kvalitetsdatabase, der indeholder oplysninger om hjertestopbehandlingen på danske hospitaler. I DANARREST registreres alle hjertesto...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Behandlende sygehus/afdeling | Bevidnet hjertestop | Charlson komorbiditetsindex | CPR-nummer | Dato for hjertestop | Fødselsdag | Hjerterytme analyse | Indstilling af genoplivning | Klininsk hjertestop | Køn | Medicin | Procedurekode | Årsag til hjertestop

Dansk Hovedtraume Database

Dansk Hovedtraume Database (DHD) er en tværfaglig, landsdækkende, klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. behandling og rehabilitering af børn og voksne patienter med svær traumatisk h...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Anden behandlingskrævende diagnose | Antal dage fra indlæggelse til HS-rehabilitering | Barnets hovedsprog | Boligform før traume | CPR-nummer | Ergoterapi behandling | Forældres socialgruppe | Functional Independence Measure (FIM) score | Functional Oral Intake Scale (FOIS) score | Fysioterapi behandling | Fysisk funktionsbegrænsning før traume | Glasgow Coma Scale (GCS) score | Højde | Institution før traume | Kommunikationsforstyrrelser | Køn | Mental funktionsbegrænsning før traume | Neuropsykolog behandling | RLAS score | Skadesmekanisme | Talepædagog behandling | The Early Functional Abilities (EFA) score | Uddannelse/arbejde før traume | Vægt

Dansk Register for Unge med Erhvervet Hjerneskade

Dansk register for Unge med erhvervet hjerneskade (DRUE) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. personer i alderen 15-30 år, hvor der er mistanke om en erhvervet hjerneskade, de...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Arbejdsstatus | Behandling | Beskæftigelse | Beskæftigelse før hjerneskade | Boligform | CPR-nummer | Diagnose | Efternavn | Ergoterapeutisk vurdering | Fornavn(e) | Functional Independence Measure (FIM) score | Funktionsnedsættelse | Fødselsdag | Følgevirkninger | Genoptræningsindsats | Genoptræningsplan | Glasgow Outcome Scale (GOS) score | High Level Mobility Assessment Tool (HiMAT) | ICD-10 diagnosekode | Intervention | Kognitiv påvirkning | Komorbiditet | Køn | Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest) | Misbrug | NIH Stroke scale/score (NIHSS) | Rehabilitering | Subdiagnose | Sygemelding | Uddannelsesniveau