Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Find sundhedsdata

Copenhagen Prospective Studies on Astma in Childhood

COPSAC er en forskningsenhed under Dansk Børne Astma Center. Formålet med COPSAC er at forstå årsagen til astma, eksem og allergi hos mindre børn og at oversætte det til klinisk praksis for at forb...
DATAANSVARLIG Den Selvejende Institution - Dansk BørneAstma Center (DSI-DBAC) / Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC)
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Apgar Score | Blod | Boligtype | DNA | Fecal | Forældres alder ved fødsel | Forældres og søskendes diagnoser | Forældres uddannelse | Fysisk aktivitet | Fødselssted og årstid | Fødselstype (way of delivery) | Gestationsalder | Hovedomkreds | Hovedomkreds ved fødsel | Husdyr | Hustandsindkomst | Højde | Infektionsrisiko | Komplikationer under graviditet | Kost | Køn | Luftkvalitet | Lungefunktion | Længde ved fødsel | Maveomkreds | Medicin | Mononukleære celler | Morens beskæftigelse | Mother’s Medication (3rd trimester) | Mother’s Physical Exercise (3rd trimester) | Mother’s Smoking and Alcohol Consumption (3rd trimester) | Nasal eosinophilia | Søskende | Urin | Vejrtrækningsproblemer | Vægt | Vægt ved fødsel

Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

Registeret for Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) indeholder data vedr. sygdomsforekomster og nye sygdomstilfælde for følgende udvalgte kroniske sygdomme: Astma, Demens, K...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Kommune | Køn | Region | Sygdomsforekomst