Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Find sundhedsdata

Tidlig Graviditet og Abort

Tidlig Graviditet og Abort Kvalitetsdatabase (TiGrab) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. patienter, der får en provokeret abort, spontan abort eller har ekstrateurin gravidi...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Kirurgisk behandling | Medicinsk behandling | Spontan abort | x-uterin graviditet

Dansk Føtalmedicinsk Database

Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTO) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data fra skanninger, der udføres i forbindelse med den tilbudte svangreomsorg i Danmark. Data indberettes fra fi...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Barnets CPR-nummer | Beta-hCG MoM | Dato for sidste menstruation | Estimeret terminsdato | Etnicitet | Fødselsoplysninger | Fødselsvægt | Gestationsalder | Gestationsalder | Graviditetskomplikationer | Hormon stimulation | Konceptionsmåde | Medfødte malformationer | Moderens alder | Moderens BMI | Moderens CPR-nummer | Moderens højde | Moderens vægt | PappA MoM | Præ- og postnatal kromosom analyse | Prænatal information | Risikovurdering | Rygning | Singlton graviditet | Spontan graviditet | Spontan og provokeret abort

Dansk kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (DKF) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger om den tværfaglige indsats, der gives til kvinder, der modtager fødselshjælp på s...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER Apgar score | Barnets CPR-nummer | BMI | Bristningsgrad | Elektiv/akut kejsersnit | Enkeltfødsler | Flerfoldsfødsel | Fødselsoplysninger | Fødselstype | Fødselstype | Førstegangsfødsel | Gestationsalder | Instrumentel forløsning | Levende/dødfødt | Moderens CPR-nummer | Vaginal fødsel

Register over Legalt Provokerede Aborter

Registeret over Legalt Provokerede Aborter (ABR) indeholder data om provokerede aborter i Danmark. Når der bliver foretaget en legalt provokeret abort i Danmark, registrerer lægen oplysninger til S...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Abortmetode | Antal aborter | Civilstand | CPR-nummer | Dato for ambulant indgreb | Indlægglse/udskrivelse | Komplikationer | Svangerskabets længde | Tidligere fødsler

Fertilitetsdatabasen

Fertilitetsdatabasen (FTDB) indeholder data vedr. antal fødte og antal fødsler, levende- og dødfødte samt nyfødtes gennemsnitsvægt og gennemsnitslængde. Statistikken fordeles efter køn og fødselsty...
DATAANSVARLIG Danmarks Statistik
PRIMÆRE VARIABLER Barnets CPR-nummer | Barnets placering i søskendeflokken | Faderens cpr-nummer | Flerfoldsfødsel | Levende/dødfødt | Moderens CPR-nummer | Paritet

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) er en landsdækkende database, som indeholder data vedr. behandling af nyfødte med gestationsalder (GA) > 22+, og i neonatalperioden defineret som indtil 44...
DATAANSVARLIG Region Midtjylland
PRIMÆRE VARIABLER Amning | Behandlende sygehus/afdeling | CPR-nummer | Diagnose | Fødselsdato | Gestationsalder | Hud-til-hud kontakt | Indlæggelse/udskrivelse | Levende/dødfødt | Vægt

Gravid Screeningsregistret

Gravid screeningsregisteret registrerer resultater af Tripeltest screening foretaget på gravide kvinder i Danmark. Formålet med Tripletesten er at screene fosteret for alvorlige sygdomme. Tripeltes...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER AFP-koncentrationen | Beregnet risiko for Downs Syndrom | Beregnet risiko for åbne misdannelser | Gestationsalder | HCG-koncentration | Moderens højde | Moderens vægt | MoM værdier | uE3-koncentration

Den Neonatale Screenings Biobank

Den Neonatale Screenings Biobank (DNSB) er en biobank ved Statens Serum Institut, som opbevarer blodprøver fra langt de fleste nyfødte fra 1982 og frem. Alle nyfødte i Danmark undersøges for en ræk...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Barnets fødselsdato | Barnets navn | Blodprøver | Fødselsvægt | Moderens cpr-nummer | Moderens navn | Svangerskabets varighed

Det Medicinske Fødselsregister

Det Medicinske Fødselsregister (MFR) indeholder data om alle fødsler i Danmark fra 1973 og frem – såvel levende fødsler som dødfødsler på danske fødesteder og fødsler i hjemmet. Data omfatter oplys...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Barnets CPR-nummer | Barnets hovedomfang ved fødslen | Barnets køn | Bopælskommune | Civilstand for forældre | Faderens CPR-nummer | Flerfoldsfødsel | Fødselslængde | Fødselsvægt | Hjemmefødsel | Indgreb før/under fødsel | Komplikationer | Levende/dødfødt | Misdannelser | Moderens CPR-nummer | Rygning | Svangerskabets længde

IVF-registeret

IVF-registeret (IVF) indeholder oplysninger om fertilitetsbehandlinger udført på offentlige- og private fertilitetsklinikker i Danmark. Indberetningerne omfatter oplysninger om årsag til barnløshed...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Befrugtningsmetode | Graviditet | Modtagelse af donorsæd | Modtagelse af donoræg | Stimulation | Ægoplægning af friske æg eller nedfrysning | Ægoplægning af optøgede æg | Ægudtagning | Årsag til barnløshed

Familieambulatorier

De fem regionale familieambulatorier tilbyder behandlingstilbud til gravide og småbørnsfamilier med misbrugsproblemer. Formålet med familieambulatorierne er at understøtte den specialiserede svang...
DATAANSVARLIG Danske Regioner
PRIMÆRE VARIABLER Graviditet | Misbrug | Psykiatrisk sygdom