Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Find sundhedsdata

Opfølgningsprogram for Cerebral Parese

Cerebral Parese Opfølgningsprogram (CPOP) er en klinisk kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese eller cerebral parese lignede tilstande. Det overordnede formål med CPOP er at overvå...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Bopælskommune | Cerebral parrese diagnose | CPR-nummer | Fødselsdag | Gross Motor Function Classification System | Hofteluksation | Hofterøntgen | Manual Ability Classification System | Køn | Para-kliniske undersøgelser | Radiologisk undersøgelse

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for demens (DANDEM) indeholder oplysninger om alle danske patienter over 18 år, der har fået foretaget ambulant demensudredning i en demensudredende enhed i sekundær...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER ACE score (Addenbrooke’s Cognitive Examination) | ADCS-ADL score | Alder | Bopælskommune | Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG) score | CPR-nummer | Disability Assessment for Dementia (DAD) score | Dødsdato | Functional Assessment Questionnaire (FAQ) score | Fødselsdag | ICD-10 diagnosekode | Kognition | Kognitiv påvirkning | Køn | Medicin | Mini-Mental State Examination (MMSE) score | Montreal Cognitive Assessment (MoCA) score | Neuropsykolog test | Patienttype | The Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) score

Database for højt specialiseret hjerneskaderehabilitering i Østdanmark

Database for højt specialiseret hjerneskaderehabilitering i Østdanmark (HSHØ) er en klinisk kvalitetdatabase, som indeholder data vedr. patienter, der henvises til Region Hovedstaden med svær ikke-...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden

Dansk Hovedtraume Database

Dansk Hovedtraume Database (DHD) er en tværfaglig, landsdækkende, klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. behandling og rehabilitering af børn og voksne patienter med svær traumatisk h...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Anden behandlingskrævende diagnose | Antal dage fra indlæggelse til HS-rehabilitering | Barnets hovedsprog | Boligform før traume | CPR-nummer | Ergoterapi behandling | Forældres socialgruppe | Functional Independence Measure (FIM) score | Functional Oral Intake Scale (FOIS) score | Fysioterapi behandling | Fysisk funktionsbegrænsning før traume | Glasgow Coma Scale (GCS) score | Højde | Institution før traume | Kommunikationsforstyrrelser | Køn | Mental funktionsbegrænsning før traume | Neuropsykolog behandling | RLAS score | Skadesmekanisme | Talepædagog behandling | The Early Functional Abilities (EFA) score | Uddannelse/arbejde før traume | Vægt

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro-Onkologisk Register (DNOR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase som indeholder oplysninger om primære hjernetumorer hos voksne i Danmark. Hovedformålet med databasen er at inds...
DATAANSVARLIG Region Syddanmark
PRIMÆRE VARIABLER Bopælskommune | CPR-nummer | Cytostatika Regime | Epileptisk anfald | Hovedpine | ICD-10 diagnosekode | Kemoterapi | Kognitiv påvirkning | MRI-karakteristik | Operationsoplysninger | Stråleoplysninger | Tumorlokalisation | Tumoroplysninger | Tumorstørrelse | Udfalssymptom

Nordisk Database for Sjældne Sygdomme

Nordisk database for sjældne sygdomme (RareDis) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. udviklingen i behandlingen over tid for patienter med sjældne diagnoser herunder også sjæl...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Arvegang | CPR-nummer | Fødselslængde | Fødselsvægt | Gestationsalder | ICD-10 diagnosekode | Klinisk verificering | Molekylær genetisk verificering | OMIN klassifikation | Patologisk verificering | Subdiagnose

Dansk Register for Unge med Erhvervet Hjerneskade

Dansk register for Unge med erhvervet hjerneskade (DRUE) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. personer i alderen 15-30 år, hvor der er mistanke om en erhvervet hjerneskade, de...
DATAANSVARLIG Region Hovedstaden
PRIMÆRE VARIABLER Arbejdsstatus | Behandling | Beskæftigelse | Beskæftigelse før hjerneskade | Boligform | CPR-nummer | Diagnose | Efternavn | Ergoterapeutisk vurdering | Fornavn(e) | Functional Independence Measure (FIM) score | Funktionsnedsættelse | Fødselsdag | Følgevirkninger | Genoptræningsindsats | Genoptræningsplan | Glasgow Outcome Scale (GOS) score | High Level Mobility Assessment Tool (HiMAT) | ICD-10 diagnosekode | Intervention | Kognitiv påvirkning | Komorbiditet | Køn | Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest) | Misbrug | NIH Stroke scale/score (NIHSS) | Rehabilitering | Subdiagnose | Sygemelding | Uddannelsesniveau